دانش یار مستشاران

 

صرفه جویی در هزینه ها

 

money-saving

 

بسیاری از دانش آموزان خصوصا دانش آموزان کنکوری در اوایل سال تحصیلی که صحبت یک مشاور تحصیلی به میان می آید
اکثر دانش آموزان و اولیا احساس میکنند مشاور تحصیلی در واقع هزینه ای بیهوده میباشد .
و برای موفقیت در کنکور مشاوره ی تحصیلی نیازی نیست .
در صورتی که یک مشاور خوب دانش آموز را از سردرگمی نجات می دهد و باعث میشود تا دانش آموز با ذهن باز تری منابع را انتخاب کند و از خرید منابع نا منسب و هزینه بر خود داری کند .
در واقع مشاور تحصیلی نه تنها هزینه ی بیهوده نمیباشد , بلکه دانش آموز را در انتخاب منابع و کلاس های کمک آموزشی آگاه میکند. و دانش آموز با بیشترین آگاهی این منابع را تهیه میکند .

 

رعایت ترتیب خواندن دروس

consultant

 

بسیاری از دانش آموزان زمانی که شروع به خواندن مباحث برای کنکور میکنند به دلیل ترسی که از تمام نشدن درس ها دارند پیش نیاز های مطالب را رعایت نمیکنند .
یکی دیگر از ویژگی هایی که ما پیشنهاد میکنیم که حتمأ دانش آموز در طول سال ازمشاور تحصیلی خود بخواهد ، این موضوع میباشد. در واقع داوطلب کنکوری باید در خواندن هر موضوع و فصل پیش نیاز های مربوط به آن درس را مطالعه کرده باشد .
اگر این اتفاق نیفتد نتیجه اش بالا رفتن تعداد غلط های دانش آموزان در حل تمرین و آزمون ها و تست ها میباشد میشود .
که باعث از دست رفتن اعتماد به نفس میشود .

 

برنامه ریزی درسی صحیح

consultant

 

در بسیاری از دانش آموزان در طول مسیر کنکور با مشکلات متعددی رو به رو هستند .
مشکل از آنجایی جدیمیشود که دانش آموز نمیداند چه کاری برای موفقیت در کنکور باید انجام دهد و زمانی که خودش کار ها را میخواهد که انجام دهد ، نتیجه اش در اغلب اوقات تراز های کم دانش آموزان در آزمون های آزمایشی میشود .
صورتی که اگر دانش آموز بتواند با یک مشاور در ارتباط باشد میتواند از بسیاری از این موضوعات پیشگیری کند .

نویسنده : تیم مستشاران